8 De Hunze

Grasland tussen kade en het water van de Hunze

We staan hier stil op de kade van de Hunze. Je ziet dat de kade hier een eind van de Hunze af ligt. In natte periodes staan de slenken en de lagere gedeeltes vol met water. Dat is vooral in de winter het geval. Zo kun je extra water een tijd opvangen en voorkomen dat het allemaal in heel korte tijd richting de stad Groningen stroomt. Op veel plekken in Nederland worden weer van deze waterbergingsgebieden ingericht. Ook bij de Hunze en de Drentsche Aa is veel aandacht voor waterberging in natte periodes en water vasthouden in droge periodes.

Knaagsporen van de bever

Beversporen

Langs de Hunze leven behoorlijk veel bevers. Het is enorm leuk om hun sporen te zien en hun invloed op de omgeving. Door hun activiteiten ontstaan er nieuwe situaties waar andere planten en dieren weer van kunnen profiteren.

Op deze stopplek kun je ook beversporen zien. Waar je net de weg overgestoken bent hebben bevers flink zitten knagen aan de wilgen die langs de sloot staan. Je kunt de tandafdrukken in het hout goed zien.

In de winter eten de bevers de bast van de bomen. Hele bomen worden geveld om bast en twijgen er van op te kunnen eten. Takken en dunne stammetjes worden in stukken geknaagd en meegesleept in het water om hun burcht mee te beschermen. Er wordt vaak ook een voorraad takken onder water bij de burcht opgeslagen om als voedselvoorraad te dienen als het echt winter wordt. De schors blijft lang goed in het koude water. In de zomer eten de bevers vooral wortels, stengels en bladeren van water- en oeverplanten zoals riet. Door al hun activiteiten helpen de bevers mee om meer verschillende soorten leefplekken te maken voor andere planten en dieren.

Schade aan dijken

Hunze
Herstel van de dijk langs de Hunze na pogingen van de bever om een burcht te graven.


Half februari werd er gewerkt aan de dijk aan de overkant van de Hunze. Op de foto is de graafmachine op de dijk aan de overkant van het grasland en de Hunze te zien die grond verplaatst.

Het was nodig om de dijken te herstellen omdat de bevers geprobeerd hadden een nieuwe burcht in de dijk te bouwen. De waterstand is binnen de kades in het natuurgebied hoger dan daarbuiten in de landbouwgebieden. Het is dus noodzakelijk dat deze waterkerende dijken hersteld worden, anders is er kans op overstromingen en overlast voor landbouw en bewoners van lager gelegen gebieden. Het waterschap controleert de dijken met grote regelmaat.

Gelukkig is er genoeg ruimte langs de Hunze waar de bevers wel veilig hun burcht in oevers kunnen bouwen!

De bever is vaak ’s nachts actief, maar soms kun je ze ook wel bij daglicht zien tegen de avond of ’s morgens vroeg als het heel rustig is. Je moet dan zelf ook wel heel rustig zijn, anders geeft de bever een harde klap op het water met zijn staart en duikt hij weg, einde van het bewonderen van dit mooie dier!

Vogels op ons pad

Vooral in de winter zie je hier heel veel ganzen. Dit is de grauwe gans.

Geluid van de grauwe gans

Aalscholvers.
In het grasland bij een slenk.

Geluid van een aalscholver

Knobbelzwanen.
In een slenk naast de dijk.

Geluid van een knobbelzwaan

VOORJAAR: 8 maart 2021

Madeliefjes
Graspieper

Waterwinningsputten

Op de dijk zie je ook waterwinningsputten. Er wordt hier meer water naar boven gehaald dan dichter bij de Hondsrug. Daar zijn de planten in tijden van droogte echt afhankelijk van het kwelwater dat omhoog komt. Hier dichter bij de Hunze kan er extra water uit het IJsselmeer worden aangevoerd via de Hunze om verdroging tegen te gaan.

Verder fietsen, misschien nog een stukje extra voor meer beversporen?

Als je straks doorfietst kun je eventueel nog kijken in het bosje langs de Hunze even verderop. Ook daar zijn verschillende sporen van de bever te zien (zie ook de extra informatie over bevers via de link hieronder).

Als je daar wilt kijken ga je over het bruggetje in het fietspad naar rechts. Er is een parkeerplaats en een kano aanlegplaats. Af en toe zien we daar een ijsvogeltje, maar dan moet je echt geluk hebben!

De fietstocht gaat over het bruggetje rechtdoor. Je bent bijna weer bij de parkeerplaats waar de fietstocht gestart is.

Terug naar de fietsroutebeschrijving.


Meer informatie: