Orchideeën in vele soorten

Iets waar de Drentse Aa bekend om is zijn de orchideeën die er voorkomen.

Eèn van de orchideeën die vroeger veel voorkwam in ons land is de Brede Orchis. De biotoop van deze plant is natte hooilanden met grondwater waarin mineralen zijn opgelost. Door drainage en het graven van afwateringssloten zijn deze natte hooilanden vrijwel overal in Nederland verdwenen. Deze natte hooilanden komen in het gebied van de Drentse Aa nog veel voor. Het is daarom geen verrassing dat de Brede Orchis daar uitbundig bloeit. Bloeitijd mei-juni.

Maar er komen nog meer orchideeënsoorten voor, zoals de Gevlekte Orchis. Die komt voor op vochtige plaatsen waar keileem in de bodem zit, zoals op de heidevelden van het Balloërveld en ook in matig voedselrijke graslanden. Bloeitijd juni-juli.

Een derde soort is de Rietorchis, die je kunt vinden met gevlekte- en ongevlekte bladeren. Ook deze soort kun je in de natte graslanden vinden. Er bestaan zelfs bastaard soorten (een natuurlijke kruising van de Brede Orchis en Rietorchis). Bloeitijd juni-juli, begint dus iets later dan de brede orchis, kan wel op dezelfde plekken voorkomen langs het fietspad.

Op vrij vochtige tot natte, vrij voedselarme grond, bijvoorbeeld op grazige heiden, kan op open plekken een vierde – nog zeldzamere – soort voorkomen: de Welriekende nachtorchis. Deze plant bloeit met roomwitte bloemen. Bijzonder is dat de bestuiving plaats vindt door nachtvlinders. De bloemen zijn vooral ’s avonds welriekend. Bloeitijd juni-juli.

Er is  nog een vijfde soort, de Grote keverorchis, die minder opvalt en je vooral kunt vinden in de (Elzen en Essen) broekbossen op voedselrijkere grond. Deze soort is ook zeldzaam. Bloeitijd mei-juni

De laatste, zesde, soort die we hier noemen, is de Brede wespenorchis. Komt voor in bossen, met name in de bosranden en langs de wegen en paden. Is in Drenthe vrij zeldzaam. Bloeitijd Juli en Augustus.

Brede orchis: in mei en juni veel te zien in de weilanden naast het fietspad

Voor wie een orchidee tegenkomt op zijn dwaaltochten door de natuur: de zoekkaart orchideeën van Floron.


actueel Anlooer Diep bever bos braakbal dieren Drentsche Aa duinen Duunsche Landen es hei heide heksensnot Hondsrug hunebed hunze ijstijd insect insecten kikker kunstmest kwelwater kymelsberg libel mieren mierenbroodje mol muis pad paddenstoel plant planten reiger samenwerking schapen schimmel sporen strubben verdroging vlinder vogel weilanden wind zand zoogdier

Naar totaaloverzicht extra achtergrondinformatie