Hunebed D7 op loopafstand

Tijdens de wandeling bij stopplek 2 kun je nog een stukje verder lopen: op ongeveer 600 meter vanaf het verste punt van de wandeling ligt hunebed D7. Volg dan de rode lijn heen en terug zoals op bijgaand kaartje aangegeven.
(Je kunt ook op de fiets bij dit hunebed komen vanaf de Borgweg. Zie daarvoor ook bijgaand kaartje. )

Een mooi pad brengt je naar hunebed D7…..

Wat weten we van dit Hunebed?

Hunebedden zijn de stenen grafkamers van de Trechterbekercultuur in Nederland (3350 – 2750 v. Chr.). Een cultuur die de middelste fase van de Nieuwe Steentijd (Neolithicum) beslaat. Er zijn in totaal 54 hunebedden in Nederland gevonden. Oorspronkelijk zijn er waarschijnlijk dubbel zoveel geweest. Een groot aantal is verdwenen doordat de stenen als bouwmateriaal zijn gebruikt. In de achttiende eeuw hebben ‘steenkloppers’ veel stenen weggehaald, waaronder hunebed stenen. Het was toen een lucratieve bezigheid om de brokken graniet te verhandelen als versterkingsmateriaal voor de Hollandse dijken.

Hunebed D7 in 1918

Hunebed D7 wordt voor het eerst vermeld op Franse kaarten uit 1811-1813. De Engelse geleerden Lukis en Dryden deden in 1878 onderzoek naar de hunebedden in Drenthe. Zij vonden hier o.a. aardewerk en fragmenten van menselijk bot.

Op de foto van het Drents Archief is te zien hoe het hunebed erbij lag in 1918. Toen lag het nog in een open landschap van kale heide, de bebossing is van latere tijd. Het monument is gerestaureerd in 1952. De stenen zijn toen weer op elkaar gelegd.

Het hunebed heeft een lengte van 8,8 meter en een breedte van 3,1 meter. Het oorspronkelijke aantal zijstenen bedraagt 8, het aantal dekstenen 4. De ingangspartij wordt gevormd door één paar poortzijstenen.

Mossen op hunebedden

Er zijn niet veel planten die op stenen kunnen groeien, maar mossen kunnen dat wel.

Op de Nederlandse hunebedden komen zo’n 30 mossoorten voor.
Daarvan zijn er in het verleden 16 op hunebed D7 gevonden, waaronder de vrij zeldzame hunebedbisschopsmuts, die op de Nederlandse Rode Lijst van kwetsbare soorten staat. Dit mos wordt bijna alleen op hunebedden gevonden omdat de soort bij voorkeur op zure granietstenen groeit. En dat zijn in Nederland alleen stenen van hunebedden en enkele zwerfkeien.

Klik hier voor een 3D model van hunebed D7

Bronnen:
https://www.hunebednieuwscafe.nl/2016/04/mossen-op-hunebedden/?cn-reloaded=1&cn-reloaded=1
Gids voor de hunebedden in Drenthe en Groningen


actueel Anlooer Diep bever bos braakbal dieren Drentsche Aa duinen Duunsche Landen es hei heide heksensnot Hondsrug hunebed hunze ijstijd insect insecten kikker kunstmest kwelwater kymelsberg libel mieren mierenbroodje mol muis pad paddenstoel plant planten reiger samenwerking schapen schimmel sporen strubben verdroging vlinder vogel weilanden wind zand zoogdier

naar totaaloverzicht extra achtergrondinformatie