Routebeschrijving fietstocht van Hunze naar Drentsche Aa

De route is ook te fietsen met de IVN route-app (IVN Natuur), zodat je op de kaart op je telefoon precies kunt zien waar je bent tijdens het fietsen. Je kunt dan ook gemakkelijk doorklikken naar de informatie bij de stopplekken.
Wil je liever fietsen met een papieren route dan kun je onderaan deze pagina de routebeschrijving downloaden om uit te printen..

Startpunt:

Parkeerplaats bij Duunsche Landen, kruising De Bulten en Krommedijk, Annen
De parkeerplaats ligt op een bijzondere plek. Je staat hier in een aardkundig monument: de Uitblazingskom Duunsche Landen. Op het informatiepaneel kun je lezen over dit fenomeen.

Stilstaan bij 1: Vanaf de parkeerplaats kun je eerst een korte wandeling richting de Hunze maken.
Klik hier voor een korte beschrijving van de uitblazingskom en de wandeling.

Fietsen van 1 naar 2:

 • Vanaf de parkeerplaats scherp rechtsaf richting Breeland recreatie (zie richtingsbordjes op het kruispunt).
 • Weg volgen. Je nadert steeds meer de Hondsrug, mooi te zien aan het omhoog lopen van de akkers.
 • Weg naar links negeren bij ANWB paddenstoel (De Hullen).
 • Na haakse bocht naar rechts (mooi uitzicht op de helling van de Hondsrug) neem je de eerste weg naar links (Havenstraat). Je bent ondertussen in het dorp Annen.
 • Op de driehoekssplitsing rechts aanhouden.
 • Aan het eind van de weg heel even links en dan direct weer rechts (De Wolden).
 • Aan het eind van de weg rechtsaf (Brink). Deze weg gaat over in de Zuidlaarderweg.
 • Deze hoofdstraat door het dorp volgen. Op de rotonde rechtdoor. Let op: direct na de rotonde moet je afslaan.
 • Na de rotonde de eerste weg links richting fietsknooppunt 98 (Schipborgerweg).
 • Volg het fietspad onder het viaduct door richting fietsknooppunt 91.
 • Bij knooppunt 91 kun je even afwijken van de route om een hunebed te bekijken (klein stukje het pad naar links op). De fietsroute gaat rechtdoor richting knooppunt 99.
 • Het fietspad gaat over een stuk heide. Aan het eind van de heide zie je mooie strubben: grillig gevormde eiken. Na een bocht naar links kom je op een gegeven moment opnieuw bij een open stukje heide/gras. Bij het hekje van de foto (aan de linkerkant van het fietspad) stoppen we voor wat meer zicht op deze bijzondere plek.

Stilstaan bij 2: Strubben-Kniphorstbos
Klik hier voor meer informatie aan de hand van een korte wandeling.

het hekje aan de linkerkant van het fietspad waar de wandeling start langs de strubben bij stopplek 2

Fietsen van 2 naar 3:

 • Het fietspad verder volgen, steeds richting knooppunt 99.
 • Aan het eind van het fietspad rechtsaf (Borgweg, let op, soms drukke weg!).
 • Je fietst Schipborg binnen. Direct bij de ANWB paddenstoel linksaf. Stop daar bij het het fietsknooppuntenbord.

Stilstaan bij 3: Aan het begin van het fietspad bij het informatiebord van de knooppuntenroutes heb je een prachtig uitzicht over het stroomdal van de Drentsche Aa. De beek heet hier het Schipborgse Diep.
Klik hier voor meer informatie over dit punt.

Fietsen van 3 naar 4:

 • Volg het fietspad (Schapendrift) verder, richting knooppunt 75. Let goed op de rechterkant van het pad.
 • Bij het paaltje van de foto parkeer je de fiets en sla je het pad in naar rechts om een wandeling te maken naar het Hoogholtje: een houten brug over het Schipborgsche diep.

Stilstaan bij 4: Klik hier voor informatie over deze korte wandeling.

Fietsen van 4 naar 5:

 • Fiets verder. Waar het bos overgaat in grasland loopt het Anlooër Diepje onder de weg door. Je komt hier langs mooie graslanden met onder andere orchideeën in het voorjaar.
 • Verderop zie je rechts de Gasterse Duinen. Er staat een informatiepaneel voor wie er meer over wil weten. Links zie je begraasd grasland. Stekelige struiken en niet goed eetbare planten blijven staan.
 • Aan het eind van het fietspad linksaf. Let op: drukke weg.
 • In het dorp Gasteren rechtdoor, richting knooppunt 76.
 • Je fietst over de es van Gasteren. Fiets door tot de bomen.
het paaltje aan de rechterkant van de weg, plek om te starten met de wandeling naar het Schipborgsche diep bij stopplek 4

Stilstaan bij 5: Als je hier achterom kijkt naar Gasteren zie je goed de hoogte van de es.
Klik hier voor meer informatie over dit stukje van de route.

 • Fiets verder door het Gasterse Holt, natte graslanden met houtwallen waar een stroompje gevoed wordt dat ook weer uitmondt in de hoofdstroom van de Drentsche Aa.
 • Bij knooppunt 76 linksaf richting knooppunt 77 in Anloo.
 • Aan het eind van de weg rechtsaf. Een eindje verder zie je de kenmerkende toren van de kerk van Anloo. Je passeert weer het Anlooër Diepje. Bij het dorp ga je direct rechtsaf richting knooppunt 74 (we gaan niet tot het knooppunt!).
 • Al heel snel weer linksaf (bordje 74 volgen), fietspad. Eerst over de es van Anloo en daarna door het Evertsbos.
 • We gaan niet tot aan knooppunt 74, maar slaan eerder linksaf, richting het verzetsmonument. (rechts van het fietspad staat een bordje dat de weg naar het monument wijst)
 • Bij het verzetsmonument stoppen we weer even.

Stilstaan bij 6: Je kunt hier het verzetsmonument bekijken (informatie bij het hek dat toegang geeft tot de heide). Je kunt ook nog een wandelingetje maken rondom de heide.
Klik hier voor meer informatie over dit gebiedje.

het oude Tolhuis tussen Annen en Eext
 • Fiets verder. We gaan weer onder een viaduct door.
 • Aan het eind van het fietspad rechtsaf. De weg heet hier Eexterweg, maar onmiddellijk bij het oude Tolhuis aan de linkerkant verandert de naam in Annerweg: je bent hier op de oude weg tussen Annen en Eext. Vroeger werd hier tol geheven voor het onderhoud van de weg.
 • Je fietst langs camping de Hondsrug. Kies na de camping de tweede afslag links. Kijk uit bij het oversteken van de weg!
 • Je fietst hier de Hooidijk op, de weg heet even verderop ’t Wit.
 • Fiets door tot het routebord met kaart van fietsknooppunt 27, in het bos. Ga hier naar rechts, richting knooppunt 59.
 • Je fietst nu langs de flank van van de Hondsrug. Links zie je af en toe de openheid van het Hunzedal. Je moet een paar keer naar links en weer naar rechts, steeds knooppunt 59 aanhouden.
 • Bij knooppunt 59 linksaf richting knooppunt 47. Je fietst hier het waterwingebied Breevenen in. Stop bij het bankje.

Stilstaan bij 7: Dit gebied is nog niet zo lang geleden ingericht als waterwingebied waarbij ook veel aandacht is voor natuurontwikkeling.
Klik hier voor meer informatie.

 • Volg het fietspad. Let op: af en toe wordt er een landbouwweg overgestoken. Bij knooppunt 47 verder richting knooppunt 32.
 • Op een gegeven moment fiets je de dijk op langs het beekdal van de Hunze. Er ligt een grote steen op de dijk. Stap hier nog even af.

Stilstaan bij 8: Je kijkt hier uit over grasland langs de Hunze dat mag overstromen als de waterstand in de Hunze te hoog wordt.
Klik hier voor meer informatie over dit laatste stukje van de route, o.a. over sporen van de bever die je nog even op kunt zoeken.

 • Fiets verder richting knooppunt 32. Hier ben je terug bij de Duunsche Landen.
 • Linksaf richting knooppunt 90. Aan het eind van het bos ben je terug bij de parkeerplaats.

Hieronder de mogelijkheid om de routebeschrijving te downloaden om het eventueel uit te printen: